Utredningskonsult

En kvalificerad utredningstjänst

Våra Tjänster

 

Exempel på tjänster (utredningsuppdrag) som vi utför... 

  • Före polisens ev. utredning med inriktning på Brottmål!
  • Utredning med inriktning på Civilmål!
  • Alla typer av utredningar med inriktning på ekonomi!
  • Utredningar initierade av föreningar, massmedia eller annan allmän aktör! 
  • Internkontroll, ekonomi, alla typer av spaning, provköp mm!
  • Skatteutredning, taxering, bokföring, överklagan eller biträde vid framställan i rätten mm!
  • Data- och internetsäkerhet, exempelvis kryptering och anonymitet på nätet!  Läs mer>>>
  • Projektkunskap, kommunikation och samverkan. Skrivtjänst och korrektur mm!

Utredningskonsult har en unik utredningsmodell som öppnar upp möjligheten för Dig att så tidigt som möjligt få en snabbare och precisare klarhet över situationen. Det innebär att vi i realtid återredovisar utredningens förlopp till uppdragsgivaren. Många gånger en ovärderlig möjlighet att följa, bedöma eller eventuellt snabbare kunna vara med och påverka nästa steg i utredningen.  Läs mer>>>     

Allt vårt kundmaterial behandlas via säkerhetskrypterad upp- och nedladdning. Du riskerar därför inte att materialet i någon riktning kommer på avigvägar. Samtidigt som erfaren operativ utredare (fd Kriminalkommissarie) leder och kvalitetssäkrar alla våra kunders uppdrag!  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)