Utredningskonsult

En kvalificerad utredningstjänst

Utredning

 

Utredning eller analys före beslut 

I den bästa av världar skulle man kunna fråga sig själv om de rätta svaren. Men med lite eftertanke kommer de flesta nog snart fram till att man säkerligen inte alltid har fullständig information för att kunna fatta det för tillfället bästa beslutet. Vänder man sig till omgivningen rekommenderars ofta deras egna "lekmanna" erfarenheter. Dessutom kanske med en begränsad kunskap i ämnet som utgångspunkt. Fyrkantigt tänkande inom boxen bromsar ofta de verkliga möjligheterna. En utredning är ett hantverk, ett sätt att systematiskt inhämta och sammanställa uppgifter. Material som sedan ger den samlade överblicken!

Inhämtande av fakta i den vidare formen sker vanligtvis genom kartläggning och analys. I den processen ingår ofta som underlag även en utredning av det specifika ämnet. Det är där som vi på Utredningskonsult kommer in i bilden. Genom att anlita oss för en utredning bygger Du grunden till ett bra beslutsunderlag. Vi kan inte förändra verkligheten men vi har kunskapen att "gräva" fram just den användbara informationen som Du efterfrågar och behöver. Snabbheten i vår löpande redovisning av materialet öppnar dessutom en mängd möjligheter för Dig. Hur Du sedan steg för steg hanterar det materialet är helt upp till Dig! 

  • Före utredning: Det är bara polisen som i Sverige genomför brottsutredningar, en så kallad förundersökning. När man som målsäganden (drabbad) känner sig besviken på polisens arbete eller kanske brist på arbete genom nedläggning av ärenden inser man snart att en mer fördjupad utredning kanske skulle ha hjälpt mig bättre. Vi på Utredningskonsult har det stora kunnandet av sådana utredningar och kan bistå Dig med att göra en mer fullständig utredning före Din eventuella polisanmälan eller annat rättsligt förfarande. När en sådan utredning sedan lämnas till polisen ökar förutsättningarna för åklagare och polis att snabbare nå det målet! Ditt material (vår utredning) gör då skillnad.
  • Skatteärenden: Taxering, skatteavdrag och överklaganden mm. Ex 3:12 regel och regler för fåmansbolag mm. Vi har bl.a. med stor framgång medverkat i mål hos Kammarrätten som satt rättspraxis om dessa regler. 
  • Bedrägerier: Brottslighet som Du personligen eller företaget drabbats av. Övervinna svårigheter att upptäcka, samla och sammanställa bevis för en eventuell kommande rättsprocess. Vi kan även utföra löpande internkontroll direkt i verksamheten.
  • Skadestånd: Möjligheter till ersättning och skadestånd i samband med brottmål eller civilprocess. Stöd till detsamma vid kontakter med försäkringsbolag mfl.
  • Bodelningsutredningar: Oberoende dokumentera och förteckna lösöre, råd vid värdering mm. 
  • Spaning. Som det låter, alla typer av riktad spaning. Eftersökning och kontroll av person eller verksamhet mm.

Familjeutredningar genomförs på alla plan med största möjliga diskretion. Alla utredningar oavsett ändamål skyddas dessutom av vår självklara och totala sekretess.

I övrigt om Du har funderingar på om vi kan hjälpa Dig med en utredning, tveka inte utan skicka i så fall Dina frågor till Utredningskonsult. Vi kommer så långt möjligt att besvara alla Dina frågor, inledningsvis via mail och alltid med största möjliga sekretess! 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)