Utredningskonsult

En kvalificerad utredningstjänst

Data- och internetsäkerhet

 

Kryptering / Anonymitet på nätet 

Man behöver inte vara särskilt ljusskygg för att vilja vara lite mer försiktig och anonym med sina persondata på nätet. Större aktörer men även mindre nogräknade håller ett vakande öga på oss i syfte att kartlägga företagshemligheter, nätvanor och intressen mm. Kanske i många fall oskyldiga syften i grunden men samtidigt ett riskabelt intrång i den personliga integriteten. I vissa fall sker insamling och sammanställning av information från öppna källor helt automatiskt med hjälp av aktiv programvara. Mängder med information om oss som sedan under lång tid kan bevaras i det "grå molnet" till försäljning eller annat mer förslaget bruk! 

  • Allt inom datasäkerhet, exempelvis kryptering av material i server, hårddiskar och skickade filer. Där kan man effektivt förhindra åtkomsten för utomstående. Extra sårbara moment när utrustningen är uppkopplad mot internet. En kryptering går givetvis att knäcka men svårighetsgraden ökar i takt med bl.a. storleken på lösenord, programvara mm! 
  • Nätfiske gör det möjligt för världsomspännande avlyssning av datatrafik och registrering av användare via Ip-adresser mm. Samtidigt som det också är relativt enkelt att från sidan obemärkt följa flödet av de flesta aktiviteter i nätet. Offentligt Wi-Fi är alltid extra utsatt för denna risk. Med ett sk. anonymt nätverk blir det möjligt att fullt lagligt och effektivt förhindra denna typ av Ip-spårning och snokande i datatrafiken! 
  • Tips: Aktivt skydd mot id-kapning, se nedan!*

I de båda första fallen ovan har Utredningskonsult möjlighet att erbjuda våra kunder den senaste tekniken för att komma runt nämnda problem. Observera vi utvecklar inte egen programvara utan hämtar hem och kvalitetstestar öppen källkod som sedan ingår som en del i vårt programutbud. Det här är en effektiv möjlighet för Dig att helt lagligt och till mycket låg kostnad använda en väl fungerande teknik!          

* När Du nu läst så här långt, vill vi passa på att bjuda Dig på ett bra tips för att minska risken för id-kapning som börjar bli ett allt större problem. Skatteverket har i samarbete lanserat en gratis tjänst för digital brevlåda. Dessutom kan man på Skatteverkets hemsida "låsa" adressändring. Båda dessa åtgärder är perfekta gratistjänster för Dig som önskar en tryggare vardag!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)